Industrier

Vi har genom året byggt upp en kundkrets med installationer, service och underhåll mot ett flertal industrier.

Vår målsättning mot dessa industrier har alltid varit att svara upp mot de behov och önskemål som ställts bland annat för att säkerställa produktionen där förlorad produktionstid är en dyrbar kostnad för företaget.

Vi har montörer som har erfarenhet inom PLC-styrningar likväl som mekaniska färdigheter som har sin fördel i att det för er som kund i många fall kan undvikas dubbla reparationskostnader samt att produktionen snabbare kan återupptas.

Referensobjekt:

– Installation av fryshus, Guleskär, Kungshamn
– Installation av Gyrofrys, Domstein Enghav AB, Kungshamn
– Löpande serviceavtal, Domstein Enghav AB, Kungshamn