Om Strömstad in Light

Come together

Iden om Strömstad In Light föddes ur vårt intresse för belysning och belysningsteknik. Vi ville för våra kunder visa upp vad man kan skapa för olika atmosfärer med modern belysningsteknik.

Det vi uppmärksammat är att det är ett alltmer ökat intresset för belysning hos den breda allmänheten. Detta gäller både inomhus  samt utomhusmiljöer.

Vi har hittills främst arbetat med de utställare som är leverantörer till oss i vårt dagliga installationsarbete som elinstallationsföretag. men vi är samtidigt öppna för nya leverantörer och idéer i framtiden.

Ljusmässan utförs genom att varje utställare får en tilldelad miljö där dom i konkurrens mot övriga utställare skall utföra en så kreativ  samt energieffektiv belysning  som möjligt. Utställarna har under kvällen dialog om sitt utförande med besökare.

Våra grundläggande krav är att det givetvis skall utföras med den senaste tekniken inom belysning. Led är då ett självklart val.

Vårt Strömstad In Light  skiljer sig mot andra ljusmässor på det sättet att det inte har tyngdpunkten på ”effekter” i form av olika färger eller ljusspel utan besökare skall kunna känna att man kan genomföra en likvärdig lösning i sin hemmiljö. Energieffektivitet är viktig för oss i vårat utförande. Det handlar med andra ord inte bara om att sätta mycket ljus på en yta utan det skall vara en fint ljusdesignad miljö till så låg driftkostnad som möjligt. Belysningsutförandena är anpassade för  både privat samt professionell miljö såsom parker osv.

I samband med årets ljusmässa kommer vi att ha seminarium för både allmänhet och företag.

Tanken är att Strömstad In Light  skall vidareutvecklas under de kommande åren. Ni är välkomna att kontakta oss med åsikter och idéer. Eller om du som belysningsleverantör vill ha mer information och kanske delta.

Bilder från tidigare år