Strömstad in Light

10 NOVEMBER 2023

LJUSFESTIVAL I STRÖMSDALEN

Strömstad in Light är ett årligen återkommande event med fokus på energi- & hållbarhetsfrågor som vi är med och anordnar tillsammans med Strömstads kommun och andra lokala företag.

Festivalen skiljer sig från andra ljusmässor på det sättet att det inte har tyngdpunkten på “effekter” i form av olika färger eller ljusspel utan du ska känna att du kan genomföra en likvärdig lösning hemma!

Våra utställare

Våra utställare

Vår vision om ljusfestivalen

Det vi uppmärksammat är att det är ett alltmer ökat intresse för belysning hos den breda allmänheten. Detta gäller både inomhus samt utomhusmiljöer.

Vi har hittills främst arbetat med de utställare som är leverantörer till oss i vårt dagliga installationsarbete som elinstallationsföretag. men vi är samtidigt öppna för nya leverantörer och idéer i framtiden.

Ljusmässan utförs genom att varje utställare får en tilldelad miljö där dom i konkurrens mot övriga utställare skall utföra en så kreativ samt energieffektiv belysning som möjligt. Utställarna har under kvällen dialog om sitt utförande med besökare.

Våra grundläggande krav är att det givetvis skall utföras med den senaste tekniken inom belysning. Led är då ett självklart val.

Vårt Strömstad In Light skiljer sig mot andra ljusmässor på det sättet att det inte har tyngdpunkten på ”effekter” i form av olika färger eller ljusspel utan besökare skall kunna känna att man kan genomföra en likvärdig lösning i sin hemmiljö. Energieffektivitet är viktig för oss i vårt utförande. Det handlar med andra ord inte bara om att sätta mycket ljus på en yta utan det skall vara en fint ljusdesignad miljö till så låg driftkostnad som möjligt. Belysningsutförandena är anpassade för både privat samt professionell miljö såsom parker osv.

Tanken är att Strömstad In Light skall vidareutvecklas under de kommande åren. Ni är välkomna att kontakta oss med åsikter och idéer. Eller om du som belysningsleverantör vill ha mer information och kanske delta.

Kontakta oss!

När du skickar formuläret godkänner du att dina uppgifter sparas som kontaktuppgifter.