Om oss

Br. Axelsson El & Kungshamns El

Ditt elföretag i Bohuslän

Behöver du råd inför din installation hjälper vi dig gärna med allt från ljussättningar till modern styrteknik för belysning och värme för bättre komfort och energiutnyttjande.

Vi är två elföretag som riktar sig till er som har behov av en elektriker / installatör inom el, larm, data och fiber. Vi arbetar mot privatpersoner, kommunala och statliga uppdragsgivare samt privat näringsliv såsom turism, handel och industri. Vår målsättning är att ha en nöjd kundkrets där alla skall känna sig väl omhändertagna genom att bli servade av kompetenta och tillmötesgående installatörer som sätter kunden i fokus.

Behöver du råd inför din installation hjälper vi dig gärna med allt från ljussättningar till modern styrteknik för belysning och värme för bättre komfort och energiutnyttjande.

Vi utgår från kontor i Strömstad, Tanum och Sotenäs kommun, men verkar i hela norra Bohuslän.

Vårt miljötänk

Vi känner ett stort engagemang och entusiasm för att ta till sig och förmedla ny teknik som gynnar allas vår miljö. Verksamheten skall därför bedrivas för att tillsammans med våra partners och kunder sätta miljön i fokus.

Vår första utgångspunkt i alla verksamhetsdelar skall vara att ta tillvara på dom bästa produkterna och lösningarna för miljön.

Vi skall uppfylla tillämplig miljölagstiftning, förordningar och föreskrifter som vår verksamhet berörs av.

Vi vill verka för att öka miljömedvetenheten, kunskapen och engagemanget i företaget och hos våra kunder.

Vi skall aktivt bidra med att hushålla med naturresurser och energi.

Vi skall aktivt ta ansvar för återvinning på bästa sätt både inom och utom företaget i olika uppdrag och verksamheter för långsiktig hållbarhet.

Vi skall öppet redovisa vår miljöstrategi och vårt ständiga miljöarbete med förbättringar.