TILL KUNGSHAMNS EL >>

Om oss

Br. Axelsson El & Kungshamns El

Ditt elföretag i Bohuslän

Behöver du råd inför din installation hjälper vi dig gärna med allt från ljussättningar till modern styrteknik för belysning och värme för bättre komfort och energiutnyttjande.

Braxel är ett elföretag som riktar sig till er som har behov av en elektriker / installatör inom el, larm, data och fiber. Vi arbetar mot privatpersoner, kommunala och statliga uppdragsgivare samt privat näringsliv såsom turism, handel och industri. Vår målsättning är att ha en nöjd kundkrets där alla skall känna sig väl omhändertagna genom att bli servade av kompetenta och tillmötesgående installatörer som sätter kunden i fokus.

Behöver du råd inför din installation hjälper vi dig gärna med allt från ljussättningar till modern styrteknik för belysning och värme för bättre komfort och energiutnyttjande.

Vi är ett lokalt elföretag som arbetar i Strömstad och Fjällbacka men verkar i hela norra Bohuslän. Sedan 2008 erbjuder vi även våra tjänster i Sotenäs kommun via Kungshamns El. Klicka på kontakta oss för mer information.

Historia

Det hela började 1974 då bröderna Thore och Uno Axelsson övertog Myhres El i Björnäs, Tanumshede.

1979 drev Thore firman vidare i egen regi. I samband med detta flyttade företaget till Fjällbacka.

Då firman utökades blev lokalerna för små och 1988 togs det första spadtaget till nya lager- och kontorslokaler på Ekelidsvägen i Fjällbacka industriområde.

Sommaren 1999 startades verksamhet i Strömstad med Anders Olausson som chef. Företaget hade vid denna tidpunkt 8 anställda.

2003 gick Anders Edlund och Anders Olausson in som delägare i företaget.

2008 startades dotterbolaget Kungshamn El AB ihop med Marcus Ivarsson i Kungshamn för att kunna ge bättre service i Sotenäs Kommun. Kungshamn El har idag 8 anställda.

2011 inköptes fastigheten Häggen i Strömstad. Detta är en fastighet som inrymmer flera verksamheter och ligger placerad i Myrenområdet. De nya lokalerna möjligjorde att vi kunde utöka verksamheten på ett bättre vis.

2012 blev Br. Axelssons El AB utsett till ett av Sveriges Gasellföretag av Dagens industri.

Miljötänk på Braxel

Br Axelssons El AB känner ett stort engagemang och entusiasm för att ta till sig och förmedla ny teknik som gynnar allas vår miljö. Verksamheten skall därför bedrivas för att tillsammans med våra partners och kunder sätta miljön i fokus.

Vår första utgångspunkt i alla verksamhetsdelar skall vara att ta tillvara på dom bästa produkterna och lösningarna för miljön.

Vi skall uppfylla tillämplig miljölagstiftning, förordningar och föreskrifter som vår verksamhet berörs av.

Vi vill verka för att öka miljömedvetenheten, kunskapen och engagemanget i företaget och hos våra kunder.

Vi skall aktivt bidra med att hushålla med naturresurser och energi.

Vi skall aktivt ta ansvar för återvinning på bästa sätt både inom och utom företaget i olika uppdrag och verksamheter för långsiktig hållbarhet.

Vi skall öppet redovisa vår miljöstrategi och vårt ständiga miljöarbete med förbättringar.