Strömstad in Light

Come together

Strömstad in Light

Strömstad in Light 2019 gick av stapeln i november.

Ett samarbete mellan Strömstads kommun, Br. Axelssons El och lokala företag och organisationer med målet att erbjuda både kunskap, kultur, mat och gemenskap.

Om Strömstad in Light

Strömstad in Light – ett samarbete mellan Strömstads kommun, Br. Axelssons El och lokala företag och organisationer med målet att erbjuda både kunskap, kultur, mat och gemenskap.

In Light vänder sig till dig som företagare, beslutsfattare, politiker, invånare eller besökare. På årets In Light delar vi med oss av en rad miljö- och teknikinnovationer. Kom och låt dig inspireras av en dag där klimatsmart innovation står i fokus!

Bidra med dina idéer och förslag till ett hållbart Strömstad
Vi vill veta vad du tycker! I parken finns miljö- och folkhälsostrateg samt polis på plats för att prata miljö och trygghet. Kom och fyll i vår trygghetsenkät.
Vad händer när ljuset slocknar? Kommunens säkerhetssamordnare berättar hur du kan vara förberedd på en kris.

Br Axelssons vision om Strömstad In Light
Det vi uppmärksammat är att det är ett alltmer ökat intresset för belysning hos den breda allmänheten. Detta gäller både inomhus  samt utomhusmiljöer.

Vi har hittills främst arbetat med de utställare som är leverantörer till oss i vårt dagliga installationsarbete som elinstallationsföretag. men vi är samtidigt öppna för nya leverantörer och idéer i framtiden.

Ljusmässan utförs genom att varje utställare får en tilldelad miljö där dom i konkurrens mot övriga utställare skall utföra en så kreativ  samt energieffektiv belysning  som möjligt. Utställarna har under kvällen dialog om sitt utförande med besökare.

Våra grundläggande krav är att det givetvis skall utföras med den senaste tekniken inom belysning. Led är då ett självklart val.

Vårt Strömstad In Light  skiljer sig mot andra ljusmässor på det sättet att det inte har tyngdpunkten på ”effekter” i form av olika färger eller ljusspel utan besökare skall kunna känna att man kan genomföra en likvärdig lösning i sin hemmiljö. Energieffektivitet är viktig för oss i vårat utförande. Det handlar med andra ord inte bara om att sätta mycket ljus på en yta utan det skall vara en fint ljusdesignad miljö till så låg driftkostnad som möjligt. Belysningsutförandena är anpassade för  både privat samt professionell miljö såsom parker osv.

Tanken är att Strömstad In Light  skall vidareutvecklas under de kommande åren. Ni är välkomna att kontakta oss med åsikter och idéer. Eller om du som belysningsleverantör vill ha mer information och kanske delta.