Strömstad in Light

Come together

Strömstad in Light

Ett samarbete mellan Strömstads kommun, Br. Axelssons El samt lokala företag och organisationer med målet att erbjuda både kunskap, kultur, mat och gemenskap.

Under det speciella året 2020 kommer vi tyvärr inte att kunna genomföra vårt årliga evenemang med respekt för undvikande av folksamlingar.

Vi kommer däremot att under fredagskvällen den 13/11 kunna visa upp den nya permanenta belysningen som genomförts. I ett samarbete med Strömstads kommun och Strömstads pastorat har vi utfört ny belysning på Oscarsplatsen, Strömstadsmärket, ångbåtskajen, Myren kyrkogård samt den nya målningen som utförts på Paepkegården strax intill kyrkan.

Välkomna att kika på detta under eran kvällspromenad.

Nytt för i år är uppstarten av projektet Tillsammans med Strömstads Kommun.

Ambition är att Tillsammans på sikt blir en vecka fylld med viktiga, intressanta, roliga, allvarliga, spännande, inspirerande och insiktsfulla events.

Veckan kommer inledas med det redan etablerade evenemanget Strömstad in Light och följs upp av en inspirerande vecka där bland annat Mental hälsa-veckan är integrerad.

Temaveckans belysta projekt, events och programpunkter kommer att kunna kopplas till de 17 globala målen och ha tydliga utvecklingsambitioner inför nästkommande års temavecka.

Även om evenemanget Strömstad In Light utgår just i år så kommer Tillsammans att startas upp men vi kommer inte uppmuntra till folksamlingar under detta år vilket gör att flera av de tänkta programpunkterna blir nerskalade.

Mer kring programmet ser ni på www.stromstad.se/tillsammans

Hållbarhetsveckan Tillsammans är ett oberoende arrangemang och samverkansprojekt i Strömstad. Initiativtagare till projektet är Strömstads kommun och Br. Axelssons El. Vi bjuder in och uppmuntrar övrigt näringsliv, kommunala verksamheter, invånare, föreningsliv och politik att delta. Projektet kommer under en vecka belysa vad vi i Strömstad redan gör och vad vi kan göra bättre för att nå FNs globala mål 2030. I projektets ledningsgrupp ingår representanter från både kommun och näringsliv.

Om Strömstad in Light

Strömstad in Light – ett samarbete mellan Strömstads kommun, Br. Axelssons El och lokala företag och organisationer med målet att erbjuda både kunskap, kultur, mat och gemenskap.

In Light vänder sig till dig som företagare, beslutsfattare, politiker, invånare eller besökare. På årets In Light delar vi med oss av en rad miljö- och teknikinnovationer. Kom och låt dig inspireras av en dag där klimatsmart innovation står i fokus!

Bidra med dina idéer och förslag till ett hållbart Strömstad
Vi vill veta vad du tycker! I parken finns miljö- och folkhälsostrateg samt polis på plats för att prata miljö och trygghet. Kom och fyll i vår trygghetsenkät.
Vad händer när ljuset slocknar? Kommunens säkerhetssamordnare berättar hur du kan vara förberedd på en kris.

Br Axelssons vision om Strömstad In Light
Det vi uppmärksammat är att det är ett alltmer ökat intresset för belysning hos den breda allmänheten. Detta gäller både inomhus  samt utomhusmiljöer.

Vi har hittills främst arbetat med de utställare som är leverantörer till oss i vårt dagliga installationsarbete som elinstallationsföretag. men vi är samtidigt öppna för nya leverantörer och idéer i framtiden.

Ljusmässan utförs genom att varje utställare får en tilldelad miljö där dom i konkurrens mot övriga utställare skall utföra en så kreativ  samt energieffektiv belysning  som möjligt. Utställarna har under kvällen dialog om sitt utförande med besökare.

Våra grundläggande krav är att det givetvis skall utföras med den senaste tekniken inom belysning. Led är då ett självklart val.

Vårt Strömstad In Light  skiljer sig mot andra ljusmässor på det sättet att det inte har tyngdpunkten på ”effekter” i form av olika färger eller ljusspel utan besökare skall kunna känna att man kan genomföra en likvärdig lösning i sin hemmiljö. Energieffektivitet är viktig för oss i vårat utförande. Det handlar med andra ord inte bara om att sätta mycket ljus på en yta utan det skall vara en fint ljusdesignad miljö till så låg driftkostnad som möjligt. Belysningsutförandena är anpassade för  både privat samt professionell miljö såsom parker osv.

Tanken är att Strömstad In Light  skall vidareutvecklas under de kommande åren. Ni är välkomna att kontakta oss med åsikter och idéer. Eller om du som belysningsleverantör vill ha mer information och kanske delta.