Solceller

Solen - obegränsad förnybar energi

Alla vet att vi måste minska beroendet av fossila bränslen och i större utsträckning använda sol, vind och vatten som energikällor. Teoretiskt skulle vi i Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som vi förbrukar genom att installera sollcells-paneler på en 1/3 av alla södervända tak i landet.

Välj en leverantör som har dokumenterad kunskap och erfarenhet av solcellsanläggningar – en certifierad solelinstallatör. Allt elinstallationsarbete ska utföras av ett företag med verksamhetstypen ”Elproduktion”, som finns i Elsäkerhetsverkets offentliga register. Självklart har vi på Braxel och Kungshamns El alla certifieringar och senaste utbildningar i området.

Vi arbetar tillsammans med Rexel Sverige AB, en av landets största elgrossister. Rexel är ett stabilt företag med verksamhet i 35 länder över hela världen. Tillsammans kan vi erbjuda den optimala lösningen med produkter som håller hög kvalitet och standardiserade garantikrav,  från välkända och solida leverantörer.

Även om vi utgår från Strömstad, Fjällbacka och Kungshamn verkar vi även i Tanum och Uddevalla, i stort sett hela norra Bohuslän. Dotterbolaget Braxel Solutions verkar i hela Sverige.

Vill du fördjupa dig mer i tekniken runt solceller och solpaneler, besök www.braxelsolutions.se

Vårt miljötänk

Vi känner ett stort engagemang och entusiasm för att ta till sig och förmedla ny teknik som gynnar allas vår miljö. Verksamheten skall därför bedrivas för att tillsammans med våra partners och kunder sätta miljön i fokus.

Vi vill verka för att öka miljömedvetenheten, kunskapen och engagemanget i företaget och hos våra kunder.